Alla dörrar på ett “idkort”

Du som firmatecknare skapar en administratör, som loggar in i Opna- portalen där du laddar upp bilder, namnuppgifter osv på dina anställda och du får korten levererade till er. Med Opna blir det enklare när ett kort tappats bort eller när en av dina anställda slutar. Du loggar in och markerar personen eller kortet och […]

Säkerhet för er och er kund

Opna är skapat för fastighetsbolag och andra med många dörrmiljöer som har svårt att hålla reda på alla som vill ha access. Men nästan ännu viktigare är för de entreprenörer som har det besvärligt med att hålla reda på vilken tagg och vilket kort som tillhör vem och går vart nu har en möjlighet att […]

ID06, Entreprenörsid och Hantverksid. Kärt barn har många namn.

2006 lanserades ID06 i Sverige. Byggföretagen som skapade ID06 gjorde det i första hand för att främja sund konkurrens och få säkrare arbetsplatser. När ett ID06-kort hanteras på en byggarbetsplats finns det inte funktioner som att automatiskt få information om personen slutat, kortet är borttappat eller om kontaktuppgifter ändrats.  Men det finns även andra saker […]

Vad är Opna?

Opna är ett kort (och snart app med dörröppning i appen) med säker verifiering som säkerställer att det är rätt person som använder det. I dagsläget har kortet lästeknik för EM och Mifare vilket gör att det fungerar i praktiskt taget alla passersystemsutrustade dörrar i Sverige. Opna är skapat för att fastighetsbolag och andra med […]