Säkerhet för er och er kund

Opna är skapat för fastighetsbolag och andra med många dörrmiljöer som har svårt att hålla reda på alla som vill ha access. Men nästan ännu viktigare är för de entreprenörer som har det besvärligt med att hålla reda på vilken tagg och vilket kort som tillhör vem och går vart nu har en möjlighet att minska administrationen ordentligt.

  • Det blir säkrare, enklare och enhetligare där ni hanterar tillgång till era kunders dörrar på ett och samma sätt.
  • Ni slipper mängder med kort och taggar – använd istället ett kort i alla era kunders passersystem.
  • Ni förenklar hanteringen för era kunder.
  • Rätt behörighet för rätt person i rätt tid.
 

Ni har förmodligen mängder med gamla utgångna kort och taggar som står med ert namn på nuvarande eller tidigare anställda som fungerar i era kunders dörrar. Fastighetsägaren tycker att det är riskabelt att radera personer och taggar om de inte är säkra på att de inte längre skall fungera, men de har även problem med att låta dem ligga kvar.

För er del blir det naturligtvis inte bra om taggar och kort som står på er används i kunders databaser vid inbrott eller annat olämpligt. 

Ni borde därmed ha rutiner kring hur kort och taggar hanteras och årliga revisioner kring access till era kunder – framför allt om ni är kvalitetscertifierade och/eller vill ha en professionell relation med era kunder.

Opna löser de här problemen..

Beställ kort här