Vad är Opna?

Opna är ett kort (och snart app med dörröppning i appen) med säker verifiering som säkerställer att det är rätt person som använder det.

I dagsläget har kortet lästeknik för EM och Mifare vilket gör att det fungerar i praktiskt taget alla passersystemsutrustade dörrar i Sverige. Opna är skapat för att fastighetsbolag och andra med många dörrmiljöer tidigare haft svårt att hålla reda på alla som vill in.

Det är också skapat för entreprenörer som tidigare haft det besvärligt med att hålla reda på vilken tagg och vilket kort som tillhör vem och går vart. Det har också ofta missats att berätta när personer börjat eller slutat vilket har lett till irritation hos deras kunder.