Fakturainformation

Här finner du de vanligaste frågorna om din faktura.

Generella frågor

Opna – vad är det – och vad avser fakturan?
Opna är en typ av passerkort som er organisation valt för att få tillgång till era kunders dörrar. För mer information: opna.nu/entreprenor

Information på fakturan
På fakturan anges namn på er kontaktperson med kontaktuppgifter, vår kontaktperson. I Opna finns även fält för märkning/kostnadsställe samt inköpsordernummer.

Information på fakturan är felaktig / inkomplett och behöver ändras
Om dessa uppgifter blivit fel, inte är kompletta eller behöver ändras – hör av dig till er kontaktperson. Här finns två möjligheter – antingen ber du er kontaktperson ändra uppgifterna, eller lägga till dig (och övriga) som vill kunna kontrollera orderinformation etc. De hjälper dig med att skapa ett konto till dig/er så att ni kan logga in för information, eller att göra förändringar. De uppgifter de behöver är egentligen bara ditt namn och personnummer. När de lagt till dig som användare uppdaterar de din roll som användare till administratör genom att redigera din användarpost och i bläddringslisten göra dig till administratör. Du har där möjlighet att ta del av och ändra den information ni får på fakturan så att det passar era rutiner.
Vi har tyvärr mycket begränsade möjligheter att göra förändringar åt er personal, men har försökt att göra det så enkelt som möjligt för er att kunna utföra det ni behöver själva!

Felaktig kontaktperson
Om du upplever att kontaktpersonen på era fakturor är felaktig kan er kontaktperson enkelt ändra detta i Opna. Om personen slutat – hör av er till vår support med uppgifter om rätt kontaktperson. Vi kommer att behöva kontrollera att er önskade förändring är korrekt, så ange all information vi behöver, inkl organisationsnummer, epostadress, telefonnummer, firmatecknare, skäl till byte etc

Avgiftsförklaring

Kortbeställning, personliga kort
Passerkort beställs till er personal och från er personal. Vi på Opna / Amido har ingen möjlighet att göra eller hjälpa er med beställningar, utan det utförs av er personal.

Kortbeställning, temporära / tillfälliga kort
Passerkort beställs från er personal till er personal. Temporära kort är inte personliga utan kan delas av flera i er personal, eller för andra personer som skall representera ert bolag. Ibland används de till exempel som lånekort för access till egna eller andras lokaler. Vi på Opna har ingen möjlighet att göra eller hjälpa er med beställningar. Det måste utföras av er personal.

Månadsavgift, personliga kort
Varje kort som är aktivt under någon del av en månad faktureras en månadsavgift, i dagsläget 12 kr.

Månadsavgift, temporära/tillfälliga kort
Varje kort som är aktivt under någon del av en månad faktureras en månadsavgift, i dagsläget 6 kr.

Öppningsavgift, temporära/tillfälliga kort
Varje kort som aktiverats under avsedd månad faktureras en öppningsavgift, i dagsläget 6 kr. 

Avgift för faktura
Alla fakturor som avser Opna har faktureringsavgift enligt ingånget avtal.