Opna vit

Snabbguide för dig som administrerar Opna.

Registrera ditt företag i Opna.
Gå till www.opna.nu för att påbörja registreringen av företaget.

Du bör även informera personal via intranet och/eller mail att det kan komma att de kan få sms och mail från extern part angående Opna.

Nu är det dags att administrera användare och beställa kort.

Logga in på opna.nu och tryck på ”Administration” välj ”lägg till anställda”.

För att skapa en användare behöver du personnummer, förnamn och efternamn.

Innan användaren är komplett behöver även bild, epostadress och mobilnummer finnas sparat.

Det finns även möjlighet för användaren att själv lägga till sin bild.

När användaren är klar beställer du kortet.

Nu kan du ge behörighet. 

Att lägga till behörighet är enkelt. Klicka på ”Hantera behörigheter” och välj vem/vilka som ska ha behörighet. Glöm inte att trycka på ”Spara” när du lagt till behörigheter på användare. 

När du lagt en eller flera behörigheter på en användare, fungerar deras kort inom en minut.

Du kan även beställa temporära kort.

Dessa hittar du när du trycker på ”Beställ kort”.

Välj antal temporära kort du vill beställa. När man har aktiverat sitt temporära kort så kan man logga in och se under sin profil vilka behörigheter kortet har.

Både administratören och personen som har kortet kan avsluta det.

Personen på kortet kan avsluta det från sin profil när den loggar in, administratören kan stänga av personen från admin-vyn under fliken ”temporära kort” som du hittar under ”Administration”.

Som administratör administrerar du allt som har med temporära kort att göra under den fliken.

Behöver du mer hjälp?

Kontakta din Opna-utbildare.